poniedziałek, 15 lipca, 2024

Nie byłoby Polski jaką znamy. 14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest

1057 lat temu w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku książę Polski Mieszko przyjął chrzest, chrzcząc nie tylko siebie, ale cały dwór i cały kraj. Polska stała się częścią świata zachodniego.

Państwo Polskie ponad tysiąc lat temu wyłoniło się z plemion zachodniosłowiańskich. Jedno z nich – Polanie, żyjący w Wielkopolsce – stworzyło sprawny aparat państwowy. Podporządkował on sobie inne plemienne państewka, w tym drugie najsilniejsze – żyjące na terenie Małopolski państwo Wiślan. Kraj Ziemowita, Lestka, Siemomysła, czyli pradziada, dziada i ojca Mieszka, był już w X wieku liczącym się krajem. Od rodziny europejskiej oddzielało go jedno – różnica wiary. Ówcześni Polacy byli poganami.

Decyzja

Mieszko musiał podjąć kilka decyzji. Pierwszą – czy przyjąć chrzest. Tu odpowiedź była oczywista. Drugą – z czyich rąk go przyjąć. A tu możliwości były trzy. I każda miała znaczenie polityczne. Mógł polski książę zdecydować o wybraniu chrześcijaństwa wschodniego, lub zachodniego. A jeśli zachodniego to mógł to zrobić opowiadając się po stronie cesarza, bądź papieża.

W tamtym czasie schizma wschodnia była już nieunikniona. Rozjazd między chrześcijaństwem zachodnim i wschodnim ogromny. Ale formala schizma nastąpiła nieznacznie później. Natomiast ostry spór papiestwa z cesarstwem determinował politykę europejską. Decyzja z czyich rąk przyjąć wiarę w Chrystusa miała więc niezwykle istotne znaczenie polityczne.

Skutki dla pokoleń

Z punktu widzenia Mieszka wyglądało to tak. Chrzest wschodni, to sojusz z odległym Bizancjum, chrzest z rąk cesarza z Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, z rąk papieża bądź jego stronników to sojusz z papiestwem. Mieszko zdawał sobie sprawę, że sąsiadujące z Polską cesarstwo jest konkurentem i może stanowić zagrożenie dla bytu młodego państwa. Stąd zapadła decyzja – chrzest Polska przyjęła z rąk króla Czech, będącego wtedy stronnikiem papiestwa. A przyjęciu wiary towarzyszył związek małżeński polskiego księcia z czeską księżniczką Dobrawą. 59 lat później, w Wielkanoc 1025 roku syn Mieszka, Bolesław Chrobry został pierwszym polskim królem. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszej decyzji Mieszka I.

Tysiąclecie Chrztu Polski w 1966 roku było ważnym wydarzeniem w Polsce i elementem starcia między władzami komunistycznymi PRL a Kościołem katolickim. Z kolei w 2016 roku Sejm RP na 1050 lecie Chrztu wprowadził święto państwowe obchodzone 14 kwietnia.

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img