czwartek, 25 lipca, 2024

Mniej bezrobotnych w Warszawie. Wyższe zarobki w administracji i transporcie

Zarabiamy mniej niż przed miesiącem, więcej niż rok temu. W stolicy regularnie spada też bezrobocie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu w Warszawie wyniosło 8838,48 złotych i było o 0,3 procenta niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,9 procenta wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z sierpniem 2023 roku spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,7 procent), obsługa rynku nieruchomości (o 3,6 procent), budownictwo (o 1,6 procent), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,0 procent). Także informacja i komunikacja (o 0,4 procent). Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 3,7 procenta), przemysł (o 3,0 procent), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,6 procenta), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,2 procenta).

Spada bezrobocie. Jak wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie w końcu września w Warszawie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18761 osób. Była o 92 osoby, tj. o 0,5 proc. mniejsza niż w końcu sierpnia 2023 r. oraz o 3270 osób, tj. o 14,8 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2022 r. –. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 9098, co stanowiło 48,5 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,6 proc., a przed rokiem 51,0 proc.) i 16,3 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2023 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 66 osób, tj. o 0,7 proc., a w stosunku do września 2022 r. zmniejszyła się o 2132 osoby, tj. o 19,0 proc.
(Warszawski Serwis Prasowy)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img