czwartek, 25 lipca, 2024

Więcej warszawiaków pracuje w budownictwie, mniej w gastronomii

Przemysł, obsługa rynku nieruchomości, administracja i budownictwo – to dziedziny, w których w Warszawie wzrosło zatrudnienie. Spadek odnotowano w handlu, czy gastronomii.

W stolicy rośnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Jak wynika z opublikowanych właśnie danych, we wrześniu w Warszawie średnie zatrudnienie wyniosło 1132,9 tysiąca osób (w przeliczeniu na etaty). Było o 1,8 tysiąca osób, to jest o 0,2 procent większe niż w sierpniu 2023 roku. A także o 13,5 tysiąca osób, to jest o 1,2 procent większe niż we wrześniu 2022 roku. W porównaniu z sierpniem 2023 roku wzrost przeciętnego zatrudnienia Urząd Statystyczny odnotował w kilku sekcjach. Najbardziej zatrudnienie wzrosło w przemyśle (o 1,5 procenta), administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,0 procent). O 0,04 proc. wzrosło zatrudnienie przy obsłudze rynku nieruchomości, w budownictwie nastąpił wzrost o 0,2 procent. Zatrudnienie spadło za to w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,5 procenta), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,5 procenta), informacja i komunikacja (o 0,3 procenta), transport i gospodarka magazynowa (o 0,1 procenta) – wynika z danych Urzędu Statystycznego.

(Warszawski Serwis Prasowy)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img