REDAKCJA

WYDAWCA: Przemysław Harczuk (właściciel), dzierżawi firma AW-R KH. Projekt graficzny: SM. DTP i grafika: Paweł Pawluszek.Redaktor naczelny: Przemysław Harczuk,Kontakt z redakcją pod adresem e-mail: newsroom.telegraf24@gmail.com

REKLAMA I OGŁOSZENIA

Kolportaż, reklama, promocja: Arkadiusz Czak kontakt w sprawie reklamy pod adresem e-mail: reklama.telegraf24@gmail.com Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczconych reklam i ogłoszeń

© Copyright - telegraf24.eu, Wszelkie prawa zastrzeżone