niedziela, 16 czerwca, 2024

Mieszkańcy Pragi i Woli chcą poszerzenia strefy płatnego parkowania

Od 14 października do 10 listopada 2019 roku trwały konsultacje społeczne dla mieszkańców Pragi Północ i Woli w sprawie strefy płatnego parkowania. Jak się okazuje mieszkańcy obu dzielnic chcą poszerzenia SPP – podał Zarząd Dróg Miejskich.

fot. ZDM

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, do analizy po praskiej stronie Wisły wskazano tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Na Woli konsultowany obszar obejmował tereny pomiędzy ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia.
Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra – czytam w komunikacie ZDM. Podczas konsultacji na Pradze-Północ znaczna część uczestników oczekiwała, że SPPN obejmie całą dzielnicę do linii torów kolejowych. Dlatego planowane jest przeprowadzenie dodatkowych analiz i konsultacji dla rejonu pl. Hallera i Szmulowizny, na podstawie których będzie można podjąć taką decyzję. Na Woli, w związku z licznymi uwagami mieszkańców, Radzie m.st. Warszawy rekomendowane będzie dodatkowo objęcie strefą obszaru między ul. Wolską, Ordona i Kasprzaka.
Wprowadzenie SPPN będzie się wiązało z oznakowaniem wszystkich miejsc postojowych. Zgodnie z wyraźną wolą mieszkańców by nie ograniczać liczby miejsc postojowych, przewidziane jest pilotażowe rozwiązanie dopuszczające (w niektórych lokalizacjach) parkowanie na zasadach ogólnych poza wyznaczonymi miejscami. Warunkiem będzie posiadanie abonamentu mieszkańca. Ten pomysł spotkał się z dużym poparciem wśród mieszkańców – podal ZDM.
Aby sprostać oczekiwaniu wyznaczenia możliwie największej liczby miejsc postojowych, Zarząd Dróg Miejskich przewiduje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach. Nie wszystkie proponowane zmiany spotkały się z akceptacją – dlatego ZDM zrezygnował m.in z propozycji wprowadzania ruchu jednokierunkowego na ul. Ludwiki i Szarych Szeregów. Strefa płatnego parkowania zgodnie z przepisami obejmuje tylko drogi publiczne. Mieszkańcy oczekują jednak zabezpieczenia również dróg wewnętrznych, podwórek i terenów osiedlowych, tak by kierowcy nie parkowali tam unikając opłat. Wszystkie takie uwagi zostaną zarządcom tych terenów z prośbą o uporządkowanie zasad postoju. Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu SPPN należy do Rady Warszawy – podsumowuje ZDM.
(źródło ZDM)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img