środa, 12 czerwca, 2024

Wczesna profilaktyka raka piersi. Program dla Mazowsza (KOMUNIKAT)

fot. Pixabay

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał warunkowo pozytywną opinię o projekcie programu. Dzięki tej opinii program będzie realizowany przez 4 lata, od maja 2020 r.,informuje w komunikacie Zarząd Województwa Mazowieckciego.

Obecnie, jedyną skuteczną metodą wczesnego wykrywania raka piersi są przesiewowe badania mammograficzne (MMG). Mammografia jest badaniem polegającym na prześwietlaniu piersi promieniami rentgenowskimi. Dawka promieniowania podczas takiego badania jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Aktualne wytyczne jasno wskazują, że mammografia jest rekomendowanym badaniem przesiewowym w kierunku nowotworów piersi.

Najważniejsza jest profilaktyka
Wczesne wykrycie raka piersi umożliwia jego całkowite wyleczenie. Potwierdzają to obowiązujące rekomendacje NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

– Nie bójmy się wykonywać mammografii. Jest ona badaniem całkowicie nieinwazyjnym i bezpiecznym. Badanie pozwala wykryć zmiany we wczesnym stadium ich rozwoju. Dlatego, już dzisiaj bardzo gorąco namawiam do udziału w nich. W ramach naszego programu, Panie będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię, skorzystać z edukacji zdrowotnej, w tym nauki samobadania piersi oraz z konsultacji lekarza specjalisty – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Warunki uczestnictwa w programie
Ze świadczeń będą mogły skorzystać kobiety spełniające formalne warunki: wiek 40–49 lat i zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowo powinien zostać spełniony jeden z czynników ryzyka: potwierdzona mutacja genu BRCA1 i BRCA2, obciążający wywiad rodzinny: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), wystąpienie w przeszłości innych nowotworów, potwierdzone dokumentacją medyczną, wystąpienie łagodnych zmiany w piersi przebiegające z obecnością rozrostu atypowego, gęstość tkanki gruczołowej. Z programu będą mogły skorzystać także kobiety, które otrzymały wcześniej pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia ww. czynnikami ryzyka.

Aktualnie w Polsce realizowany jest „Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi”, do którego kwalifikują się kobiety w wieku 50-69 lat i finansowany ze środków NFZ. Samorządowy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego to jego uzupełnienie.

Etapy realizacji programu
Kolejnym krokiem prowadzącym do wdrożenia programu będzie uwzględnienie uwag zawartych w opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ogłoszenie konkursu na wybór jego realizatorów. Planuje się, że od maja 2020 r. mieszkanki Mazowsza będą mogły zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać z programu. Lista realizatorów opublikowana będzie na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna”.

Rak piersi
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i jest przyczyną około 14 proc. zgonów z powodu nowotworów. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 mln kobiet na całym świecie, a około 400 tys. umiera z tego powodu.

Jak wynika z „Map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa mazowieckiego”[1] nowotwory złośliwe były drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa mazowieckiego (podobnie jak w przypadku pozostałych województw). W latach 2011–2013 były one odpowiedzialne za 24,2 proc. ogółu zgonów mieszkańców województwa (25,4 proc. w przypadku mężczyzn, 22,8 proc. w przypadku kobiet) i były to wartości bardzo zbliżone do wartości odnotowywanych dla Polski (odpowiednio 24,5proc., 26 proc. i 22,8 proc.).

(inf. pras. Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img