wtorek, 21 maja, 2024

Rośnie zatrudnienie w stołecznych firmach. Dane statystyczne

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. wyniosło 1085,6 tys. osób i było o 3 tys. osób, tj. o 0,3 proc. proc. wyższe niż we wrześniu 2019 r. oraz o 19,2 tys. osób, ?tj. o 1,8 proc. wyższe niż w październiku 2018 r. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z wrześniem 2019 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,9 proc.), przemysł oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,2 proc.), budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa (po 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 0,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,4 proc.), informacja i komunikacja (o 0,1 proc.).

(Warszawsk Serwis Prasowy)

REKLAMA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

WIĘCEJ

WIĘCEJ W TELEGRAFIE

- Advertisement -spot_img