Mokotów: Doraźny remont na Siekierkach

Remont będzie miał charakter doraźny. Ulica Bartycka wymaga kompleksowej przebudowy, obejmującej wymianę wszystkich warstw nawierzchni i podbudowy jezdni, budowy kanalizacji, chodników, infrastruktury rowerowej i oświetlenia. Taka przebudowa wiązałaby się jednak z koniecznością zamknięcia ulicy na co najmniej kilka miesięcy – a jest to jedyny wyjazd z Siekierek w stronę centrum. Dlatego ewentualna przebudowa może być wykonana dopiero po wybudowaniu tzw. ul. Czerniakowskiej-bis, czyli alternatywnego wyjazdu dla mieszkańców Siekierek.

Aby do czasu przebudowy Bartycka była nadal przejezdna, planujemy doraźny remont tej ulicy. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się do władz Warszawy z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w wysokości 1,5 mln zł na ten cel. Wniosek ten zaakceptowała Rada Warszawy.

W ramach prac zaplanowana została wymiana nawierzchni jezdni, co ważne – wraz ze wzmocnieniem podbudowy drogi. Pozwoli to zwiększyć trwałość remontu. Aby maksymalnie usprawnić odwodnienie ulicy, specjalnie wyprofilowana zostanie niweleta drogi. Tam, gdzie to niezbędne planowane są drobne prace brukarskie.

O dokładnym terminie wykonania robót będziemy informować na bieżąco.

(źródło: ZDM)

fot. ZDM

Dodaj komentarz