Goście w Warszawie – także z odległych zakątków świata

Warszawa zawsze chętnie była odwiedzana przez cudzoziemców, którzy przyjeżdżali w celach turystycznych, ale także w poszukiwaniu lepszego życia. W ostatnich miesiącach statystyki jednoznacznie pokazują, że obcokrajowców przybywa – z różnych zakątków świata, nierzadko bardzo odległych.

fot. freeimages.com zdj. ilustr.

Różne instytucje wskazują na stały trend – systematycznie rośnie grono obcokrajowców przebywających na Mazowszu i w Warszawie. Urząd do Spraw Cudzoziemców przyznaje, że zjawisko obserwowane jest w całym kraju, a najwięcej dociera do nas obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii.
„Najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy” – potwierdza Jakub Dudziak, rzecznik UdSC.
Głównym kierunkiem, który wybierają cudzoziemcy posiadający ważne pozwolenie na pobyt, jest jednak Mazowsze. Z najnowszych danych (za pierwszy kwartał tego roku) wynika, że w naszym województwie przebywało 114 tysięcy takich osób. Dla porównania – na drugim miejscu jest Małopolska, ale tylko z 38 tysiącami osób, czyli skala różnicy jest ogromna.
Z kolei Mazowiecki Urząd Wojewódzki niedawno podsumował ubiegły rok – w kwestii cudzoziemców przebywających w naszym regionie. Dane potwierdzają znaczący wzrost liczby gości. O ile w porównaniu do 2017 roku o zaledwie 8 procent, to w porównaniu do 2016 r. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt przybyło aż o… 50 procent!
Ciekawą informację podał również Urząd m.st. Warszawy. Okazuje się, że w stolicy zameldowanych na pobyt stały jest 10 tys. obcokrajowców. Liderzy to Ukraińcy i Wietnamczycy, ale niemało jest także Francuzów, Niemców, Brytyjczyków… Ale są nawet przedstawiciele Kiribati czy Lesotho. Natomiast zameldowanych na pobyt czasowy jest ponad 28 tys. cudzoziemców.
Łucja Czechowska

Dodaj komentarz