OŚWIADCZENIE: Medialny atak na Prawicę Rzeczypospolitej

fot. Pixabay

Publikujemy w całości przesłane redakcjom oświadczenie prasowe rzecznik Prawicy RP, Lidii Sankowskiej-Grabczuk.

Inicjatorzy projektu Prawdziwa Europa z niebywałą arogancją ignorowali wszelkie próby i zaproszenia ze strony inicjatora Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego do stworzenia szerokiej koalicji. Prawica Rzeczypospolitej nie jest częścią inicjatywy Prawdziwa Europa, więc trudno mówić o rozłamie tej inicjatywy. Poseł Piotrowski nie chciał koalicyjnej formuły tego komitetu i założyciel Prawicy Rzeczypospolitej nigdy nie deklarował startu w tej formule. Autorzy tego przedsięwzięcia powinni brać odpowiedzialność za swoje działania, a nie szukać wokół winnych. Komitet nie prowadził żadnej kampanii wyborczej, nie podejmował żadnych inicjatyw politycznych i zupełnie wycofał się z aktywności publicznej, a ostatnia wypowiedź szkalująca Posła Marka Jurka i Prawicę Rzeczypospolitej jest pierwszą wypowiedzią polityczną na nasz temat.

Doceniając aktywność polityczną działaczy Ruchu Prawdziwa Europa życzymy jak najlepiej, ale prosimy, aby wszelkie niepowodzenia brać na siebie.

Lidia Sankowska-Grabczuk
Rzecznik Prasowy Prawicy Rzeczypospolitej

Dodaj komentarz