Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Mazowszu

Struktura ludności na Mazowszu zmienia się coraz bardziej – rośnie liczba cudzoziemców. Widać to także po wzroście pozwoleń na pracę w ostatnich latach. Od 2011 roku liczba pozwoleń na pracę wzrosła aż trzykrotnie! Wciąż najwięcej pozwoleń dostają Ukraińcy, ale to się zmienia – na Mazowszu coraz częściej pracę otrzymują obywatele Indii, czy Nepalu.

 

fot. freeimages.com zdj. ilustr.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców w województwie mazowieckim systematycznie rośnie. W 2018 roku pozwoleń tych wydano 79,7 tys., czyli o 5,8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika ze statystyki. Prawie połowa (59,7 proc.) zezwoleń przyznana była obywatelom Ukrainy. Co ciekawe, udział tych pozwoleń w stosunku do obywateli innych państw jest z roku na rok coraz mniejszy, wzrasta bowiem liczba pozwoleń dla przedstawicieli innych krajów. I tak, obywatele Nepalu otrzymali w 2018 roku 8,2 proc. zezwoleń, podczas gdy w roku 2017 było to 5,7 proc., a w 2016 zaledwie 1,7 proc. W przypadku Białorusinów było to 7,4 proc. (2017 – 6,2 proc., 2016 – 5,1 proc.), a obywateli Indii – 4,8 proc. (3 proc. 2017, i 2,3 proc. 2016). Ponad 75 proc. pozwoleń dotyczy mężczyzn.
Województwo mazowieckie jest też liderem jeśli chodzi o pozwolenia na pracę cudzoziemców. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, w 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał 79,7 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 24,2 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w tym roku. Liczba wydanych zezwoleń była o 5,8% wyższa niż przed rokiem i o 65,5% niż w 2016 r. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim (36,5 tys.), łódzkim (32,4 tys.) i małopolskim (27,5 tys.) – czytamy w komunikacie Urzędu Statystycznego.
Jak podaje Urząd Statystyczny, najwięcej zezwoleń wydano dla branży budowlanej (22,6 tys., 28,4 proc.) ogółu zezwoleń. 23,5 proc. pozwoleń dotyczyło branży administrowania i działalności wspierającej, a 14,6 proc. transportu i gospodarki magazynowej – czytamy w raporcie.
(Dane na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie – www.warszawa.stat.gov.pl , czytaj TUTAJ )

Dodaj komentarz