Prace na Marsa i Żołnierskiej

Pogoda sprzyja prowadzeniu prac na budowie ulic Marsa i Żołnierskiej – informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

fot. zdm.waw.pl

„Na wiadukcie nad ul. Strażacką i linią kolejową prowadzone są prace m.in. przy: montażu desek gzymsowych, ustawianiu krawężników, zbrojeniu kap chodnikowych, montażu dylatacji, układaniu izolacji, zbrojeniu płyty przejściowej wiaduktu nad torami; przy węźle przy ul. Czwartaków rozpoczęto prace związane z wymianą gruntu w rejonie najazdu na wiadukt od strony ul. Marsa. Około 11 marca planowane jest zamknięcie wyjazdu w prawo z ul. Czwartaków, by wykonawca mógł dokończyć budowę. O zmianach w organizacji ruchu będziemy wcześniej informować” – opisuje. „W grudniu złożyliśmy wniosek do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie wiaduktu nad torami w ul. Marsa oraz estakady nad skrzyżowaniem ulic Marsa i Żołnierskiej; czekamy na decyzję. Inwestycja ma być zakończona w maju tego roku” – przypomina ZMID.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz