Autobusy to RONDO ścinają na skos. A mialo być bezpiecznie

fot. arch.

Miało zwiększyć bezpieczeństwo. Wymusza łamanie przepisów?!!!

Pojazdy komunikacji miejskiej z dużą prędkością, łamiąc przepisy przecinają rondo u zbiegu ulic Henryka Brodatego, Warszawskiej i Orląt Lwowskich. Mieszkańcy skarżą się, że choć rondo w tym miejscu jest potrzebne i miało służyć poprawie bezpieczeństwa, dzieje się odwrotnie.
Rondo na skrzyżowaniu ul. Henryka Brodatego z ul. Warszawską i ul. Orląt Lwowskich było długo wyczekiwane przez mieszkańców Ursusa. Skrzyżowanie
z ruchem okrężnym w tym miejscu wydawało się rozwiązaniem optymalnym, miało uspokoić ruch
na ul. Warszawskiej i zwiększyć bezpieczeństwo włączania się do ruchu samochodów z ul. Henryka Brodatego i ul. Orląt Lwowskich, ale czy na pewno rozwiązało wszystkie problemy ? A może inne problemy pojawiły się na rzecz zlikwidowania starych ? Te pytania od kilku miesięcy stawiają mieszkańcy Ursusa. Powód? Autobusy jadące przez rondo zmuszone są wręcz do łamania przepisów i stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

– 13 grudnia 2018 roku, złożyłem interpelację do Zarządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
w sprawie nieprawidłowości z nowo powstałym rondem zgłaszanych mi przez mieszkańców naszej społeczności – mówi Telegrafowi Marek Mucha, radny dzielnicy Ursus. – Zaobserwowane sytuacje, o których byłem informowany, a także, których sam byłem świadkiem, muszą niepokoić. Na przykład fakt, że autobusy linii nr 716 jadące ul. Warszawską przejeżdżają z dużą prędkością przez środek ronda, a autobusy linii nr 187 i linii nr 194 skręcające z ul. Warszawskiej w ul. orląt Lwowskich nie poruszają się po rondzie ruchem okrężnym, tylko ścinają rondo na skos, a bardzo często jadą przez nie pod prąd – informuje radny.

Jak się okazuje, wspomniane incydenty są spowodowane zbyt małą powierzchnią asfaltu dookoła ronda. – Takie zachowania na drodze są niedopuszczalne i stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, a także dla osób korzystających z przejść dla pieszych, które mieszczą się bezpośrednio przy rondzie – przekonuje Marek Mucha. W odpowiedzi na interpelację, samorządowiec otrzymał informację, że jest to mini rondo z przejezdną wyspą środkową i opis, który mówi, że rondo zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia włączanie się samochodów do ruchu, poza tym czytamy w niej również, iż przyjęte w projekcie rozwiązania były również optymalne
w stosunku do budżetu jakim na ten cel dysponował Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Radny w rozmowie z Telegrafem 24 powołuje się jednak na stronę prawodrogowe.pl, gdzie można wyczytać, że mini rondo nie jest rozwiązaniem uniwersalnym
i przed przystąpieniem do jego budowy należy uwzględnić kilka czynników takich jak:

1. Stopień i równomierność obciążenia wlotów – przy bardzo dużym natężeniu ruchu lub dominującej jednej relacji przebudowa skrzyżowania na mini rondo może nie mieć wpływu na poprawę sytuacji ruchowej.

2. Wielkość udziału w strukturze ruchu pojazdów ciężarowych i autobusów – zbyt duży udział pojazdów o znacznych ciężarze i gabarytach może powodować szybką degradację przejezdnej wyspy środkowej wykonywanej najczęściej z kostki granitowej,
3.Rzeczywiste prędkości rozwijane na ulicach dolotowych – brak czynników wymuszających zmniejszenie prędkości przed skrzyżowaniem może powodować trudności w “postrzeganiu” mini ronda i wymuszanie pierwszeństwa oraz przejazdy przez wyspę na wprost.
4. Geometrię ulic dolotowych w planie i profilu – mini rondo powinno być dobrze widoczne
z każdego kierunku i nie powinno być wykonywane na skrzyżowaniach ze znacznym pochyleniem.
https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/mini-ronda-brakuje-uregulowan-prawnych

Do sprawy będziemy wracać.

Urząd Dzielnicy Ursus:
Rondo u zbiegu ulic Henryka Brodatego, Warszawskiej i Orląt Lwowskich to minirondo z przejezdną wyspą środkową. Rondo zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia włączanie się samochodów do ruchu. Przyjęte w projekcie rozwiązania były optymalne w stosunku do budżetu jakim na ten cel dysponował Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Radny Marek Mucha:
Jak można z łatwością zauważyć sprawa bezpieczeństwa tego ronda pozostawia wiele do życzenia, dlatego też w przyszłości będę składał pisma do wyższych organów w sprawie poprawienia wszystkich niedoskonałości.

 

 

Dodaj komentarz