Statystyki bezrobocia w Warszawie

Czwarty miesiąc z rzędu zanotowano w Warszawie stopę bezrobocia na poziomie 1,5 proc. W województwie mazowieckim wskaźnik ten przekroczył nieznacznie 5 proc.

fot freeimages.com

W porównaniu z grudniem wyraźnie wzrosła liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w styczniu 1,5 proc. i obniżyła się o 0,5 proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,1 proc. i obniżył się o 0,6 proc., licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia w Warszawie nie zmieniła się, zaś w województwie nieznacznie wzrosła (o 0,2 proc.). W końcu stycznia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 20 tys., natomiast w województwie – 143 tys. Tym samym zmniejszyła się w skali roku odpowiednio o 24 proc. i o 11 proc. – dodaje. Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w styczniu 4 tys. ofert pracy (mniej o 38 proc. niż przed rokiem i więcej o 60 proc. niż przed miesiącem), zaś w województwie mazowieckim – 17 tys. (mniej o 25 proc. niż przed rokiem i więcej o 65 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca). W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy ośmiu bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 16 – wylicza.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz