Coraz tęczowiej. Prezydent Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklaracje LGBT+, mającą wspierać osoby o odmiennej orientacji seksualnej. To pierwszy tego typu dokument w kraju. 

Pezydent Rafał Trzakowski podpisał deklarację GBT +fot. UM Warszawa

Podpisanie deklaracji miało uroczysty charakter i oprawę. Jak czytamy na stronie stołecznego ratusza, który zamieścił obszerną relację z poniedziałkowej uroczystości,

Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja a także praca. – Warszawa jest dla wszystkich. To nie tylko hasło wyborcze, lecz wizja mojego ukochanego miasta, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Przywódcy polityczni, również na szczeblu samorządowym, muszą zająć zdecydowane stanowisko przeciw homofobii i dyskryminacji, przyczyniając się tym samym do pozytywnej zmiany zachowań społecznych. Tę równość gwarantuje nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

„Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+” (Deklaracja LGBT+) jest dokumentem, który powstał z inicjatywy i na podstawie programu samorządowego Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza zajmującego się sprawami społeczności LGBT+ w Polsce we współpracy z czterema innymi warszawskimi organizacjami LGBT+. Promowany był podczas wyborów samorządowych jesienią 2018 r. W toku dalszych konsultacji zapisów uczestniczyli członkowie i członkinie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania oraz urzędnicy. Podpisaniem deklaracji rozpoczyna się wspólny proces wdrażania wypracowanych rozwiązań

– czytamy w relacji ratusza.


Oto, co podpisał prezydent stolicy:

W obszarze bezpieczeństwa: reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej, zmuszonych do opuszczenia domu, stworzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania przestępstw wynikających z homofobii i transfobii, jak też wzmocnienie działań antyprzemocowych w szkole. 

 W dziedzinie edukacji: edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodnej ze standardami WHO, aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności.

 W obszarze kultury i sportu: patronat prezydenta miasta nad Paradą Równości, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+, wsparcie klubów sportowych skupiających osoby LGBT+.

 W obszarze pracy: podpisanie Karty Różnorodności i współpracy z pracodawcami przyjaznymi osobom LGBT+. 

 W obszarze administracji: rozszerzenie stosowania klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta. 

Deklaracja zakłada również powołanie w strukturach urzędu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społeczności LGBT+. 

– czytamy w komunikacie.

(źródło: UM Warszawa)

Dodaj komentarz