Zmiany statutu Pragi Płd. Konsultacje (KOMUNIKAT)

Zmiany statutów dzielnic wynikają ze zmian ustawowych. W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniająca m.in. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących w Statutach Dzielnic, podał Urząd Dzzelnicy Praga Południe.

ratusz dzielnicy Praga Południe fot. Adrian Grycuk By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Poniżej pełna treść komunikatu:

Rada m.st. Warszawy w uchwale z dnia 25 stycznia 2019 wystąpiła do rad dzielnic o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy. Rada Dzielnicy w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła decyzję o wyrażeniu opinii oraz o przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy. Mieszkańcom postawiono pytanie o opinię na temat zaproponowanych zmian i możliwość zaproponowania własnego zapisu/zmian w proponowanym zapisie w statucie.

Konsultowanym dokumentem jest projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – do pobrania poniżej

Konsultacje trwają od 14.02.2019 r. do 07.03.2019 r.

Zapraszamy na dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, Wydział Obsługi Mieszkańców:

14 lutego 2019 r. godz. 8-16

25 lutego 2019 r. godz. 16-18

7 marca 2019 r. godz. 8-16

Uwagi i opinie można również przesłać:

pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 z adnotacją – konsultacje społeczne,
elektronicznie na adres: praga-poludnie.konsultacje@um.warszawa.pl
Raport z konsultacji zostanie opublikowany na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl

 

(inf. pras. UD  Praga Południe)

Dodaj komentarz