Karma dla kotów wolno żyjących

Urząd Dzielnicy Praga Południe przedstawił informacje na  temat wydawania karmy osobom zajmującym się dokarmianiem wolno żyjących kotów na terenie dzielnicy. 

fot. freeimages.com, zdj. ilustr.

I N F O R M A C J E

dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

z terenu Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi bytującymi na terenie Dzielnicy Praga- Południe, w celu uzyskania pomocy dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej i ich dokarmiania winny obligatoryjnie zarejestrować się w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe jako społeczni opiekunowie (wolontariusze) kotów, składając do końca lutego 2019 r. stosowny WNIOSEK.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy.

Dnia 21 stycznia 2019 roku została podpisana przez Dzielnicę Praga-Południe nowa umowa na „Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Pragi-Południe w 2019 roku.” Umowa została podpisana, tak jak w roku ubiegłym, z Całodobową Lecznicą Weterynaryjną „Witolińska” przy ul. Łukowskiej 2c w Warszawie. Termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do 14 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Skierowania na wykonywanie zabiegów i leczenie kotów w lecznicy dostępne są dla opiekunów kotów i mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274.

KARMA DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

1. Oferowane przez wykonawcę karmy to:

• Karma sucha: Whiskas i Premius Cat

• Karma mokra: Roksy i Butcher’s Classic.

2. Ilość kupowanej przez Miasto karmy uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, a także od ilości zwierząt zarejestrowanych w dzielnicach m.st. Warszawy.

3. W okresie realizacji zamówienia na 1 kota przewiduje się ok. 3,19 kg karmy suchej i ok. 4,78 kg karmy mokrej.

Na tydzień wcześniej przed każdym terminem wydawania karmy dla kotów należy z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe z Wydziału Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274 (parter, okienko nr 22,23) odebrać TALON na dany cykl wydawania karmy, do realizacji w jednym z podanych poniżej terminów dla danego cyklu.

(źródło: inf.pras. UD Praga Południe)

Dodaj komentarz