Decyzje o podatku od nieruchomości

W dniach 28 stycznia – 9 marca od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 i w soboty w godzinach 9-20 pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe będą dostarczać decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019 – informuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Do obowiązków pracowników należy: okazanie identyfikatora potwierdzającego tożsamość pracownika Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; doręczenie przesyłki po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru; udzielanie adresatowi informacji dotyczącej doręczanej korespondencji urzędowej oraz miejsc, w których można dokonywać bezprowizyjnej wpłaty.

(Urząd Dzielnicy Praga Południe)

Dodaj komentarz