Bóg się rodzi, moc truchleje. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego!

Błogosławionych, rodzinnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia, łaski narodzonego Boga w tym niezwykłym czasie, a także w Nowym, 2019 roku,  życzy redakcja Telegrafu24!

fot. Przykuta By Przykuta – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1496271

Ponad 2 tysiące lat temu, w żłóbku w szopce w Betlejem przyszło na świat Dzieciątko, będące Synem Bożym. Jego narodzenie było jednym z dwóch (obok zmartwychwstania) najważniejszych wydarzeń w dziejach świata. Wydarzeń na tyle doniosłych,  że czas liczony jest na ten przed, i ten po narodzinach Chrystusa.

Niech przy  świątecznym stole nie zabraknie ciepła i rodzinnej atmosfery. Niech łaska Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, towarzyszy nam każdego dnia. Niech przekłada się na pomyślność naszych rodzin, naszej dzielnicy, naszego miasta i Ojczyzny.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą

W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą

Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami

A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”

Te słowa, kolędy Franciszka Karpińskiego niech się spełnią.

A wszystkim mieszkańcom Grochowa, całej Pragi Południe, Warszawy, w ogóle wszystkim Polakom, błogosławionych, rodzinnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia, łaski narodzonego Boga w tym niezwykłym czasie, a także w Nowym, 2019 roku!

Redakcja Telegraf24

 

Dodaj komentarz