Wojewoda o zablokowaniu dekomunizacji: Wszystko w rękach radnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wyczerpuje możliwości wojewody w sprawie zmian ulic w Warszawie. To od radnych zależeć teraz będzie, czy zachowane zostaną nazwy nadane zarządzeniami przez Wojewodę m.in.: Grzegorza Przemyka, Komitetu Obrony Robotników, Bohaterów z Kopalni „Wujek”, Lecha Kaczyńskiego, Marka Edelmana, czy też przywrócone zostaną te nazwy, które promują ustrój komunistyczny – informuje wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

fot. mat. pras. wojewody mazowieckiego

Podczas konferencji prasowej wojewoda przypomniał, że większość z ponad 200 zmian w zakresie nazw ulic na Mazowszu została wykonana przez samorządy. Wojewoda wydał 103 zarządzenia zastępcze, tam gdzie samorządy same nie podjęły decyzji. Ponad 50 z nich dotyczyło m.st. Warszawy, gdzie tylko 6 nazw ulic zostało zdekomunizowanych przez Radę m.st. Warszawy.

Wojewoda zwrócił uwagę, że nowi patroni wskazani w zarządzeniach są pozytywnymi bohaterami historii i godnie zastępują tych, którzy reprezentowali system komunistyczny.

Wyrok NSA kończy możliwości prawne Urzędu Wojewódzkiego w kwestii dekomunizacji i  teraz od nowej Rady m.st. Warszawy będzie zależeć, czy zachowa nazwy nadane zarządzeniami przez Wojewodę m.in.: Grzegorza Przemyka, Komitetu Obrony Robotników, Bohaterów z Kopalni „Wujek”, Lecha Kaczyńskiego, Marka Edelmana, czy też przywrócone zostaną te nazwy, które promują ustrój komunistyczny.

Zgodnie z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i  urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek zmienić nazwy ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września 2017 r. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.

Po decyzji sądu okazało się, że najprawdopodobniej w stolicy przywrócone zostaną nazwy ulic kojarzące się z minionym systemem, między innymi zbrodniczej Armii Ludowej. Decyzja będzie należeć do radnych, którzy mogą pozostawić nowe nazwy ulic, jednak zarówno Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych mającej większość w Radzie Warszawy PO, jak i Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy deklarują, że raczej przywrócone zostaną wcześniejsze nazwy ulic.

(źródło: mat. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wł)

 

Dodaj komentarz