Spadek bezrobocia w Warszawie. Dane statystyczne z października

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w październiku 1,5 proc. i obniżyła się o 0,6 proc. w skali roku.

fot freeimages.com

Zarówno dla Warszawy, jak i dla województwa stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem – wylicza Urząd Statystyczny w Warszawie. W końcu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 20 tys., a w województwie – 134 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 25 proc. i o 13 proc. w skali roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2018 r. wyniosło 6366 zł i zwiększyło się o 7 proc. w skali miesiąca. Nieco mniejszy wzrost (o 5 proc.) zanotowano w przypadku przeciętnego wynagrodzenia brutto liczonego dla całego województwa. Wyniosło ono 5939 zł i było przeciętnie o 427 zł niższe niż w Warszawie.

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Dodaj komentarz