14 zgłoszeń w Warszawie. 56 na całym Mazowszu. Odra nad Wisłą

Na Mazowszu zgłoszonych zostało 56 przypadków zachorowań na odrę. 14 zgłoszeń odnotowano w Warszawie – wynika z danych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

fot. freeimages.com

Odra to bardzo zaraźliwa choroba, która może prowadzić do bardzo poważnych powikłań. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawił informacje na temat podejrzeń i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 16 listopada 2018 r. Jak wynika z raportu, łącznie w wymienionym okresie zarejestrowano we wskazanym okresie 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę. Poniżej pełna treść komunikatu z podziałem na poszczególne powiaty:

POWIAT PRUSZKOWSKI:

Zarejestrowano 30 zgłoszeń podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań na odrę, w tym 5 obywateli Ukrainy oraz 1 narodowości wietnamskiej.

Spośród nich ustalono dwa ogniska zachorowań: pierwsze – 10 osób powiązanych Szkołą Podstawową nr 1 w Pruszkowie; drugie – 2 osoby (ognisko domowe) w Nadarzynie. Dominują zachorowania pojedyncze. Wśród 30 osób zarejestrowanych jako podejrzenia lub zachorowania na odrę większość stanowią dzieci w liczbie 19 (w tym 5 dzieci poniżej 3. roku życia). Pozostali, w tym ostatnio zgłoszone przypadki, to osoby dorosłe.

W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych uzyskano informacje na temat dotychczasowych szczepień przeciw odrze. Wśród 30 osób zgłoszonych – 22 osoby nie były szczepione przeciwko odrze lub nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie szczepień.

U 11 chorych badaniami laboratoryjnymi potwierdzono odrę. U pozostałych chorych badania są w toku bądź wykluczyły zachorowania na tę chorobę.

18 osób jest już zdrowych.

POWIAT PIASECZYŃSKI:

Zarejestrowano 3 zgłoszenia podejrzeń zachorowań na odrę u obywateli polskich: u dziecka lat 10 i dwojga dorosłych. Jedna z chorych osób nie była szczepiona przeciw odrze. Trwa weryfikacja laboratoryjna w kierunku obecności wirusa odry.

POWIAT ŻYRARDOWSKI:

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u obywatela Ukrainy dotychczas nie szczepionego. Osoba nadal jest chora. Trwa oczekiwanie na wynik laboratoryjnego potwierdzenia odry.

POWIAT WARSZAWSKI:

Zarejestrowano 14 zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę. 2 przypadki zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Wszystkie przypadki dotyczą nieszczepionych osób dorosłych – mieszkańców Warszawy: 11 obywateli polskich, 2 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Wietnamu.

4 osoby są nadal hospitalizowane.

Spośród w/w przypadków stwierdzono dwa ogniska epidemiczne w zakładach pracy na terenie m.st. Warszawy. Pierwsze objęło 3 osoby a drugie 2 osoby.

POWIAT GRÓJECKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie zachorowania na odrę u dziecka dwunastoletniego – szczepionego przeciwko odrze. Przypadek został potwierdzony laboratoryjnie. Dziecko jest już zdrowe.

POWIAT GRODZISKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionej osoby dorosłej.

POWIAT MŁAWSKI

Zarejestrowano 2 zgłoszenia podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego dorosłego pochodzenia ukraińskiego i dziecka 3,5 roku – szczepionego 1 dawką, obywatelstwo polskie. Obie osoby są już zdrowe.

POWIAT OTWOCKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego, dorosłego obywatela Ukrainy.

POWIATY LIPSKI, MIŃSKI I LEGIONOWSKI

Zarejestrowano po 1 zgłoszeniu podejrzenia zachorowanie na odrę – na podstawie badań wykluczono zachorowania.

***

Trwa ustalanie szczegółów w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych (w tym statusu zaszczepienia osób, weryfikacji laboratoryjnej i ustalenia osób z kontaktu). Dotychczas zaszczepiono w ramach nadzoru ok. 200 osób. Kilkaset kolejnych osób, zidentyfikowanych z kontaktu z osobami chorymi w ogniskach w Warszawie, jest w trakcie weryfikowania przez inspekcję sanitarną pod względem ich statusu zaszczepienia. Osoby nieuodpornione są kierowane do szczepienia interwencyjnego.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie prowadzą w swoich siedzibach zarówno kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień. W tym celu zostały wyznaczone w każdym powiecie punkty szczepień.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania podejrzeń/zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat zgłoszonych przypadków zachorowań oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w Pruszkowie, Warszawie, Piasecznie, Żyrardowie, Grójcu, Grodzisku Mazowieckim, Mławie i Otwocku.

Następny komunikat o sytuacji odry na Mazowszu zostanie podany za tydzień, w piątek 23 listopada br.

(Źródło: wsse.waw.pl)

Dodaj komentarz