Nie mogli zagłosować w Warszawie. Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż napływają skargi mieszkańców stolicy, którzy nie mogli dopisać się do spisu wyborców w Warszawie. 

fot. freeimages.com

„Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż napływają skargi obywateli dotyczące procedury wpisania się do rejestru wyborców […] z pomocą usługi wyborczej on-line. Skargi dotyczą wpisania do rejestrów wyborców prowadzonych przez wiele gmin. W każdej ze spraw Rzecznik Praw Obywatelskich […] zwraca się do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta o przedstawienie Rzecznikowi wyjaśnień. W kwestiach skarg obywateli dotyczących m.st. Warszawy wszystkie pisma Rzecznika są kierowane do prezydent m.st. Warszawy. Do tej pory spraw takich było 10” – poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na pytanie radnego Dariusza Lasockiego. „Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają również pojedyncze skargi, w których obywatele wskazują na problemy techniczne związane z funkcjonowaniem systemu ePUAP (w kontekście składania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców), a także podnoszą inne, różnorodne kwestie związane z funkcjonowaniem rejestrów/spisów wyborców (np. opisują pomyłkowe wnioskowanie o dopisanie się do spisu wyborców, zamiast do rejestru wyborców itp.)” – dodaje Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu biura.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz