Kolejne ulice do remontu? Wszystko w rękach Rady Warszawy. Komunikat ZDM

Kolejne ulice mogą niebawem przejść remonty, Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na remonty ulic Potockiej, al. Wojska Polskiego, ul. Wiatracznej, Rodziewiczówny, 17 Stycznia, Nałęczowska i w ciągu ulic Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska. Stan asfaltu tych ulic jest zły. Wszystko zależy jednak od decyzji Rady Warszawy. Ta, ma zapaść jeszcze w czerwcu.

Kolejne ulice wymagają remontów. ZDM czeka na decyzję radnych. fot. zdm.waw.pl

 

Ogłoszony przez ZDM przetarg zakłada ułożenie nowego asfaltu na ulicy Potockiej, w al. Wojska Polskiego, ul. Wiatracznej, Rodziewiczówny, 17 Stycznia, Nałęczowska i w ciągu ulic Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska. Realizacja tych prac jest uzależniona od decyzji Rady Warszawy, która jeszcze w czerwcu ma rozpatrzyć wniosek o dodatkowe pieniądze na remonty dróg.

W ramach robót sfrezowana zostanie stara nawierzchnia, rozebrane opaski drogi i ścieki uliczne, wymienimy też krawężniki i częściowo wyremontujemy chodniki. Na nowej nawierzchni zostanie odtworzone oznakowanie poziome. Oferty w przetargu można składać do 27 czerwca do godz. 10.00. Po wybraniu wykonawcy przystąpimy do prac w terenie. Wszystkie roboty zakończą się do 31 października – czytamy w komunikacie ZDM.

Sprawa jest pilna, bo jak wynika z analizy zleconej przez ZDM stan nawierzchni jest na tyle zły, że remont jest konieczny. Analizę wykonał na zlecenie ZDM Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Przeprowadzono oględziny i badanie stanu nawierzchni, wraz ze szczegółowym badaniem ilości i wielkości uszkodzeń. Wynikiem badań było powstanie „Karty przeglądu stanu ulicy” dla każdej z lokalizacji. ZDM na swej stronie zamieścił jego krótki opis:

Ulica Potocka na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Mickiewicza

Stan nawierzchni oceniona jako zły. Zaobserwowano liczne spękania poprzeczne oraz spękania siatkowe i skupiska rys na całej powierzchni. Nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Zaleca się też wymianę starych, nienośnych warstw asfaltowych na nowe odporne na deformacje. Z wykonanych obliczeń wzmocnienia wynika, że całkowita wymiana warstw asfaltowych na obu odcinkach drogi powinna podnieść trwałość naprawy nawet do 20 lat. Z uwagi na stwierdzoną podbudowę z bruku, należy zastosować zbrojenie w postaci siatki szklanej na całej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

Aleja Wojska Polskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do placu Inwalidów 

Ogólny stan nawierzchni jezdni oceniono jako zły. Na obu jezdniach stwierdzono występowanie pojedynczych spękań poprzecznych, a także licznych spękań siatkowych i skupisk rys. Na części nawierzchni zaobserwowano wyraźne koleinowanie, szczególnie przed skrzyżowaniami. Nawierzchnia odznaczała się licznym łataniem w ramach zabiegów utrzymaniowych.

Podczas badania stwierdzono, że powodu licznych uszkodzeń i wyczerpanej nośności nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie nawierzchni należy wykonać poprzez wymianę starych warstw asfaltowych na nowe. Również z powodu stwierdzonych deformacji trwałych nawierzchni zaleca się wymianę starych, nienośnych warstw asfaltowych na nowe odporne na deformacje. Należy zastosować zbrojenie w postaci siatki szklanej na całej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

Ulica Wiatraczna na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Szaserów

Ogólny stan nawierzchni oceniono jako zły. Na nawierzchni zaobserwowano spękania poprzeczne oraz umiarkowaną liczbę spękań siatkowych i skupisk rys na całej powierzchni. Zaobserwowano pojedyncze deformacje trwałe, intensywne na dojeździe do ronda i na zatokach autobusowych oraz odciski od kół pojazdów. Nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie należy wykonać poprzez wymianę starych warstw asfaltowych na nowe. Również z powodu stwierdzonych deformacji trwałych nawierzchni zaleca się wymianę starych, nienośnych warstw asfaltowych na nowe odporne na deformacje. Na podbudowie brukowej należy zastosować zbrojenie w postaci siatki szklanej na całej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

Ulica Rodziewiczówny na odcinku od ul. Jubilerskiej do ul. Łukowskiej

Ogólny stan nawierzchni oceniono jako zły. Na nawierzchni zaobserwowano liczne spękania poprzeczne, siatkowe i skupiska rys. Nie zaobserwowano wyraźnych kolein. Z powodu stwierdzonych licznych uszkodzeń i wyczerpanej nośności na pierwszym odcinku nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Stare warstwy asfaltowe są mocno spękane, zatem należy wykonać zbrojenie siatką szklaną całej powierzchni remontu. Uwzględniając wpływ siatki zbrojącej szklanej powinno się uzyskać trwałość na poziomie 7 lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

Ulica 17 Stycznia na odcinku od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury

Ogólny stan nawierzchni oceniono jako średni. Z badań wynika, że jezdnia prawa na przeważającej części nie wymaga wzmocnienia. Na obu jezdniach zaobserwowano liczne spękania poprzeczne i siatkowe oraz skupiska rys na całym odcinku. Zaobserwowano lokalne deformacje nawierzchni. Wymagane jest wzmocnienie jezdni. Należy wykonać głęboką wymianę warstw asfaltowych zastępując je warstwami o podwyższonej odporności na koleinowanie. Dodatkowo z uwagi na indeks spękań należy zastosować wzmacniającą siatkę szklaną. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

Ulica Nałęczowska na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Powsińskiej

Stan nawierzchni oceniono jako zły. Zaobserwowano liczne spękania poprzeczne, siatkowe i skupiska rys. Zalecane jest wzmocnienie nawierzchni, na części odcinków wymagane podniesienie niwelety drogi. Zastosowanie siatki wzmacniającej  zabezpieczy nawierzchnię przed przedwczesnym spękaniem. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem.

Ciąg ulic Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska na odcinku od ul. Patriotów do ul. Złotej Jesieni

Ogólny stan nawierzchni oceniono jako zły. Stwierdzono występowanie spękań poprzecznych, siatkowych i pojedynczych skupisk rys. Lokalnie na stronie lewej zaobserwowano wyraźne koleinowanie nawierzchni. Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do nośności zapewniającej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby przedłużyć żywotność nawierzchni, poprawić estetykę i komfort akustyczny, należy wymienić warstwy asfaltowe zastępując je warstwami o podwyższonej odporności na koleinowanie. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną.

(źródło: zdm.waw.pl)

Dodaj komentarz