300 kilogramów śmieci na jednego mieszkańca Mazowsza!

Przeciętny mieszkaniec Mazowsza wytwarza rocznie prawie 300 kg śmieci, z których ponad połowa trafia do odzysku. Odpady zebrane selektywnie stanowią jedną czwartą ogólnej masy odpadów komunalnych – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Z danych US wynika też, że spadła liczba składowisk odpadów komunalnych, ale ich całkowita powierzchnia nieznacznie wzrosła. 

śmieci zdjęcie ilustracyjne fot. ODH

W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano 1,78 mln ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15 proc. ogółu zebranych w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem masa wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych wzrosła o 1 proc. Wśród wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów komunalnych dominowały śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Ich całkowita masa wyniosła 1,58 mln ton, co oznaczało wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Mazowsza przypadały 294 kg zebranych odpadów komunalnych i było to o 6 kg więcej niż w 2016 r. Z usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji zebrano 198 tys. ton śmieci (mniej o 8,5 proc. w stosunku do 2016 r.) – wylicza Urząd Statystyczny w Warszawie.

W końcu 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało 29 składowisk odpadów komunalnych (wobec 33 w 2016 r.) o łącznej powierzchni 167 ha (wobec 168 ha w 2016 r.). Trzy czwarte czynnych składowisk były zlokalizowane na terenach wiejskich – zapewnia Urząd Statystyczny w Warszawie. Znacząco (o 14 proc. w porównaniu z 2016 r.) wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1298 nielegalnych składowisk, z których wywieziono 5,1 tys. ton odpadów. Niedozwolone składowanie odpadów odbywa się jeszcze w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego – dodaje Urząd Statystyczny w Warszawie.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz