Niedziela Trójcy Świętej, bardzo ważne święto chrześcijan

Święto Trójcy Świętej – jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzone jest ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Kościele katolickim obchodzone jest w niedzielę po pięćdziesiątnicy.

Trójca Święta wg Andrieja Rublowa, fot. Public Domain

Dogmat o Trójcy Świętej, brzmi: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz większość nurtów protestanckich: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm.

Dzisiejsze święto w Kościele katolickim jest wprawdzie obchodzone w okresie zwykłym, jednak ma prymat nad innymi dniami świątecznymi w tym czasie.

(źródło: Wikipedia)

Dodaj komentarz