Jest nas coraz więcej. Urząd Statystyczny w Warszawie podał dane za 2017 rok

Jak wynika z danych statystycznych mieszkańców Warszawy jest z roku na rok coraz więcej. 

 fot. freeimages.com

„W 2017 r. w województwie mazowieckim kolejny rok z rzędu odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym – odnotowano o 4,6 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływającym na liczbę ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 13,5 tys. osób” – wylicza Urząd Statystyczny w Warszawie.

Dodaj komentarz