Bezrobocie niskie w Warszawie. Nieznaczny wzrost na Mazowszu

2 proc. bezrobocia w Warszawie, 5,8  proc. na  Mazowszu  Urząd Statystyczny w Warszawie podał dane na styczeń. 

fot freeimages.com

Stopa bezrobocia w Warszawie pozostała w styczniu na tym samym poziomie, co w grudniu 2017 r., i wyniosła 2 proc. (w skali roku dało to spadek o 0,7 p. proc.). W przypadku województwa mazowieckiego wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 5,8 proc., co oznacza nieznaczny wzrost (o 0,2 p. proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie spadek o 1,3 p. proc. licząc rok do roku. W końcu stycznia 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła ponad 26 tys., a w województwie blisko 161 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w styczniu 2018 r. wyniosło ponad 5941 zł i było o 5proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 389 zł (tj. o 7 proc.) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz