Fatalne powietrze w Warszawie. Lepiej ograniczyć aktywność na powietrzu!

Warszawski Indeks Powietrza wskazuje kiepską jakość powietrza w stolicy. Zalecone jest ograniczenie przebywania na zewnątrz. A stacja Al. Niepodległości zaleca dla osób z grupy ryzyka pozostanie w domu i niewietrzenie pomieszczeń.

fot. mazowieckie.pl

Warszawski indeks powietrza wskazuje trzeci, czerwony poziom zagrożenia w czterostopniowej skali. Zaleca się zmniejszenie intensywności i terminu odbywania aktywności fizycznej oraz dłuższego niż godzinę przebywania na zewnątrz szczególnie, jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel i podrażnienie gardła. Wzmożonej aktywności na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci). Z kolei stacja z al. Niepodległości wskazuje w przypadku osób z grupy ryzyka (starszych, z chorobami układu krążenia) najwyższy, czarny, czyli czwarty poziom zagrożenia. Osobom tym zaleca się niewychodzenie na zewnątrz, ograniczenie wietrzenia pomieszczeń. Należy pamiętać o lekach przepisanych przez lekarzy, a w przypadku pojawienia się ostrych objawów kontakt z lekarzem.

Fatalna sytuacja w całym województwie. Ostrzeżenia wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak czytamy w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM10 i PM2,5) w województwie mazowieckim wydane zostały ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza. Ostrzeżenia obowiązują do 4 lutego br.​

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

(źródło: Warszawski Indeks Powietrza, inf. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Dodaj komentarz