Rozporządzenie wojewody. Demonstracji narodowców nie będzie

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zdecydował o zamknięciu ulic przylegających do ambasady Izraela w Polsce. W związku z tym nie odbyła się planowana na środowy wieczór demonstracja narodowców.

fot. mat. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

W związku z informacjami o zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego 31 stycznia br. przed Ambasadą Izraela, Wojewoda wydał rozporządzenie porządkowe ws. zakazu poruszania się określonym obszarze m.st. Warszawy.

Rozporządzenie wprowadza zakaz ruchu kołowego oraz pieszego od 31 stycznia 2018 r. od godz. 13:00 do 5 lutego 2018 r. do godz. 24:00 w ciągu dróg:

Ludwika Krzywickiego od skrzyżowania z ulicą Filtrową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Wawelską (bez skrzyżowania);
Mariana Langiewicza od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Prezydenckiej (bez skrzyżowania);
Błogosławionego Ładysława z Gielniowa od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (ze skrzyżowaniem) do ul. Antoniego Solariego (bez skrzyżowania).

Zakaz nie obejmuje służb porządkowych i ratowniczych, mieszkańców oraz osób odwiedzających nieruchomości przy ulicach wymienionych powyżej.

Wojewoda skierował również pismo do Prezydenta m.st. Warszawy wzywając do podjęcia działań polegających na zabezpieczeniu terenu oraz zapewnieniu współpracy Straży Miejskiej i Policji. Wskazał również, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych gminy.

(inf. pras. wojewody mazowieckiego)

 

Dodaj komentarz