1818 – 2018. Jubileusz Kościoła w stolicy

Logo Archidiecezji Warszawskiej przybrało jubileuszową postać. Będzie towarzyszyło 200-leciu Archidiecezji Warszawskiej w najbliższych miesiącach. Złote barwy i okolicznościowy napis nawiązują do ustanowienia w 1818 r. w Warszawie arcybiskupstwa i metropolii – informuje Archidiecezja Warszawska.

fot. Archidiecezja Warszawska

Głównym punktem obchodów 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej będą uroczystości w archikatedrze warszawskiej w dniu 3 marca pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza oraz sympozjum w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Jak przypomina stołeczna kuria, Archidiecezja Warszawska została utworzona 3 marca 1818 r. Wcześniej istniała jako diecezja warszawska powołana do istnienia przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” z 19 października 1798 r. Powstanie arcybiskupstwa warszawskiego i metropolii wynikało z potrzeby dostosowania organizacji kościelnej do nowej sytuacji Królestwa Polskiego i jego podziału administracyjnego. Nowa archidiecezja składała się z 275 parafii. Stanowiła połączenie dawnej diecezji warszawskiej oraz części łowickiej, która przedtem stanowiła część składową archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej skład weszły także niewielkie terytoria odcięte od diecezji lubelskiej, kujawsko-kaliskiej i płockej. Arcybiskup warszawski, jako metropolita, otrzymał szereg praw i przywilejów. Na wniosek cara, papież Pius VII przyznał mu tytuł prymasa Królestwa Polskiego i przywilej noszenia szat purpurowych na wzór kardynałów – informuje Archidiecezja Warszawska.

Pierwszym arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został bp Franciszek Malczewski. Rządy w archidiecezji objął 1 stycznia 1819 r. Najbardziej znani metropolici warszawscy to m. in. kard. Aleksander Kakowski – metropolita w latach 1913 – 1938, kard. August Hlond – metropolita w latach 1946 – 1948, kard. Stefan Wyszyński 1948 – 1981, kard. Józef Glemp 1981 – 2007. Obecnie funkcję metropolity pełni kard. Kazimierz Nycz.
(źródło: Archidiecezja Warszawska, Telegraf24)

 

Dodaj komentarz