Radny ostro: zarząd dzielnicy łamie obietnice

Zarząd Pragi Południe uporczywie odmawia prowadzenia postępowań o przyznanie lokali – napisał w piśmie do władz dzielnicy radny Dariusz Lasocki.

ratusz dzielnicy Praga Południe fot. Adrian Grycuk By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

„Pomimo złożonej promesy / obietnicy, że ewentualne (dane z sierpnia 2017) pozwy mieszkańców przeciwko nowym właścicielom nie będą problematyczne w aspekcie wniosków mieszkańców o lokale komunalne, Zarząd Pragi-Południe uporczywie i niezgodnie z wcześniejszymi obietnicami odmawia prowadzenia postępowań o przyznanie lokali. W Państwa (WZL-u) pismach brak jest adekwatnych podstaw prawnych, działacie Państwa na podstawie uznania jednakże i uznanie administracyjne powinno być oparte na przepisach prawa” – napisał do władz Pragi-Południe radny tej dzielnicy Dariusz Lasocki.

Dodaj komentarz