Ma być bezpieczniej i wygodniej. Umowa na prace na Połczyńskiej

Nowe chodniki, droga rowerowa, przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz poprawa bezpieczeństwa – to główne założenia kolejnego etapu prac na ulicy Połczyńskiej. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na wykonanie inwestycji.

fot. ZDM

Jak przypomniał ZDM, obecnie trwają roboty przy pierwszym etapie 5-kilometrowej trasy w ciągu ulic Kasprzaka-Wolska-Połczyńska. Zmiany obejmują odcinek do skrzyżowania z ul. Dźwigową i Powstańców Śląskich. Drugi etap robót – na odcinku od ul. Dźwigowej do granicy miasta – wykona konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. i Delta S.A. – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Jak podaje ZDM, w ramach tego etapu inwestycji wybiudowana zostanie nowa droga rowerowa, wyremontowane chodniki, na których pojawią się płyty betonowe o wymiarach 50/50 cm, a tam, gdzie to konieczne powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Aby podnieść bezpieczeństwo, droga rowerowa zostanie oddzielona od chodnika pasem z kostki kamiennej – podaje ZDM. Na skrzyżowaniach pojawią się wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Przebudowane zostaną też sygnalizacje na skrzyżowaniach ul. Połczyńskiej z Dostawczą, Szeligowską, w rejonie sklepu Tesco i skrzyżowania Tkaczy – Rotundy. Jak podaje ZDM Prace obejmą też m.in. wymianę słupów i opraw, budowę oświetlenia drogi rowerowej i doświetlenie przejść dla pieszych. W związku z częściową zmianą geometrii drogi, w szczególności na skrzyżowaniach, konieczna będzie przebudowa kanalizacji i przesunięcie wpustów ulicznych. Łącznie w ramach obydwu etapów inwestycji wzdłuż ulic posadzonych zostanie ponad 400 drzew oraz dziesiątki tysięcy krzewów – podał ZDM.

Umowa została podpisana, a koszt robót to 10 583 410,20 zł.

(źródło: ZDM)

Dodaj komentarz