Szansa na zaniechanie poboru podatków od części wspólnych nieruchomości?

 Czy nastąpi zaniechanie poboru podatku od części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie za lata 2016-2017? Być może. Członkowie Stowarzyszenia Interesu Społecznego Wieczyste złożyło petycję w tej sprawie do prezydenta m.st. Warszawy.

 Jak poinformowało Stowarzyszenie „Wieczyste”, na ręce HGW trafiła petycja o wydanie zarządzenia ws. „umorzenia, zaniechania poboru podatku od części wspólnych nieruchomości za lata 2016-2017 oraz o zwolnienie z obowiązku składania deklaracji IN-15 za ww. lata, w sytuacji gdy podatek od części wspólnych nieruchomości nie przekracza 5-krotności wartości kosztów upomnienia w postępowania egzekucyjnym, czyli 58 zł”.

Wniosek uzasadniany jest faktem, że  w przypadku dowolnego mieszkania w budynku wielorodzinnym, wartość podatku z tytułu części wspólnych kształtuje się w granicach kilku do kilkunastu złotych rocznie. Tymczasem koszt sporządzenia nowej decyzji, wydania i doręczenia jej (w przypadku małżeństw – 2 odrębnymi pismami poleconymi z potwierdzeniem odbioru) za każdy rok, będzie kosztował Urząd Miasta tyle samo, ile dochód uzyskany z poboru podatku od części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych.

– Stąd ze względu na bezcelowość takiej operacji, uwzględniając treść art. Art. 67d. § 1. ordynacji podatkowej stanowiący, iż Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli: 2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym Stowarzyszenie wnosi o umorzenie, zaniechanie poboru podatku od części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych, w przypadku którym podatku od części wspólnych nie przekracza 5-krotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym i o zwolnienie tym samym z obowiązku składania deklaracji IN-15 za lata 2016 i 2017 – wykazuje „Wieczyste”.

Pomysł na petycję zrodził się w ostatnich dniach, gdy na warszawskiej Sadybie pojawiły się informacje spółdzielni przypominające, że począwszy „od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnej budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje”.

 

Jeżeli petycja uzyska akceptację prezydent Warszawy, będziemy zwolnieni z płacenia podatku. A co jeżeli HGW się nie zgodzi?

– Wówczas można składać indywidualne wnioski o umorzenie podatku od części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych. A w takiej sytuacji ewentualny koszt poboru tego podatku, uwzględniając koszty postępowania podatkowego będą większe niż wartość tego podatku, co obnaży absurd całej tej sytuacji – podpowiada prezes Stowarzyszenia „Wieczyste” dr Daniel Alain Korona.

 

Wiktoria Trawińska

fot. Freeimages.com

Dodaj komentarz