Jak Władysław IV warszawską Pragę założył

Zabytkowy dokument, w którym król Władysław IV zgadza się na założenie naprzeciwko Warszawy miasta Pragi, od 10 lutego będzie można oglądać w praskim Muzeum.

W 1648 roku król Władysław IV Waza podpisał dokument zakładający miasto Praga fot. By Frans Luycx – Paweł Jasienica „Rzeczpospolita Obojga Narodów”, v.1 Warsaw 1968[1][2], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4892485

Okazja jest ku temu doskonała – tego dnia mija bowiem dokładnie 370 lat od jego podpisania. Akt lokacyjny, na co dzień przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, rzadko jest upubliczniany. Tym razem urzędnicy chcą go nie tylko wyeksponować, ale i zachęcić do samodzielnego pochylenia się nad jego zawartością. Pomogą w tym udostępnione tłumaczenie treści z łaciny na język polski, drobne historyczne komentarze oraz program towarzyszący.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz