Mazowsze walczy ze śmiertelną zarazą. Spotkanie u wojewody

Kilkadziesiąt martwych dzików pod Warszawą, przerażenie polskich hodowców. W Polsce szerzy się Afrykański Pomór Świń. Choroba rozprzestrzenia się błyskawicznie, nie ma na nią lekarstwa. Na szczęście nie mogą się zarazić ludzie, jednak dla hodowców trzody chlewnej zaraza może mieć katastrofalne skutki. 

Sytuacja jest dramatyczna. fot. mat pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Sprawą zajęły się służby województwa mazowieckiego. W piątek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie rozpoczął lek. wet. Stanisław Tęsiorowski Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który przedstawił aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF w województwie mazowieckim. Karol Krawczyk Dyrektor WBZK MUW omówił sposób funkcjonowania Zespołu.

Do zadań powołanego zespołu należy między innymi: bieżące monitorowanie sytuacji w zakresie ASF, przygotowywanie działań zapobiegawczych, opracowywanie dla Wojewody Mazowieckiego niezbędnych analiz oraz przygotowywanie akcji informacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mazowieckich służb i inspekcji m.in.: Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARMR, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

(inf. pras.)

2 Comments on “Mazowsze walczy ze śmiertelną zarazą. Spotkanie u wojewody

Dodaj komentarz