Wspólna karta biblioteczna – właśnie ruszyły prace

Z nowym rokiem eksperci rozpoczęli prace m.in. nad jednolitą identyfikacją wizualną, wspólnym portalem bibliotecznym oraz wspólną kartą biblioteczną – informuje urząd miasta.

fot. freeimages.com

To kolejny etap programu, który ruszył 29 stycznia 2016 r. Zespół ekspertów miał za zadanie zdiagnozowanie sytuacji w bibliotekach publicznych Warszawy i sformułowanie rekomendacji. To kolejny krok w realizacji przez Warszawę założeń Programu Rozwoju Kultury do 2020 r. W 2016 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem i wdrożeniem Programu Wsparcia Bibliotek, którego celem jest m.in. połączenie osiemnastu bibliotek publicznych w jeden system tak, by jednocześnie zachować lokalny charakter każdej z nich, ujednolicenie stanowisk pracy w bibliotekach, zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeń na tych samych stanowiskach w różnych dzielnicach, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i uatrakcyjnienie programu bibliotek. Teraz ruszyła praca nad jednolitą identyfikacją wizualną, wspólnym portalem bibliotecznym oraz wspólną kartą biblioteczną.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz