Budżet stolicy na 2018 rok – co zmienić się ma w edukacji i drogach?

W czwartek radni głosami PO przyjęli budżet na 2017 rok. Władze stolicy zapowiadają inwestycyjny boom. Opozycja mówi o budżecie wyborczym. A jak będą wyglądały wydatki na inwestycje? 

fot. freeimages.com

Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 691 mln zł. Wydatki bieżące w 2018 roku planowane są na kwotę 14 mld 532 mln zł i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 521 mln zł. Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 3 mld 159 mln zł.

Szczególne miejsce zajmują rzecz jasna wydatki na inwestycje. Jak podał ratusz, wydatki majątkowe w kwocie 3 mld 159 mln zł. obejmują finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim – 2 mld 062 mln zł oraz dzielnicowym – 1 mld 097 mln zł.
Najwięcej, bo blisko połowę (48 proc.) wszystkich wydatków inwestycyjnych czyli 1 mld 522 mln zł miasto przeznaczy na transport i komunikację, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową – 692 mln zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg – 830 mln zł.

Najważniejsze (wg ratusza) zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg to:

modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska,
budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Targowa – ul. Tysiąclecia,
rozbudowa ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. L. Berensona,
rozbudowa ul. Łodygowej,
budowa ul. Czerniakowskiej-bis,
budowa ul. I. Gandhi na odc. ul. rtm. W. Pileckiego – ul. F. Płaskowickiej.

Edukacja to m. in.:

modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 (Mokotów)
przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (Wawer)
modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego (Praga Północ)
budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów (Bemowo)
budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. G. Verdiego (Białołęka)
budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego (Praga Południe)
budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie dawnej fabryki Ursus.

 

(źródło: UM Warszawa)

Dodaj komentarz