Wojewoda zdekomunizował trzy warszawskie ulice

ZamiastJózefa Chmiela ulica ppłk. Wacława Lipińskiego, zamiast  Józefa Szymańskiego Wojciecha Ziembińskiego, zamiast  Krystyny Matysiakówny Władysława Stasiaka – to zmiany nazw kolejnych ulic, które zostały zdekomunizowane przez wojewodę mazowieckiego, Zdzisława Sipierę. 

fot. mat. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

W kwietniu ubiegłego roku przyjęto ustawę określającą niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji. Choć większość samorządów wprowadziła zmiany, to jednak nie wszystkie gminy na Mazowszu wywiązały się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, Wojewoda Mazowiecki był zobligowany do przeprowadzenia tego procesu i wydania zarządzeń zastępczych. Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie, gdzie już 10 listopada br. Wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic.
13 grudnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki, realizując swój ustawowy obowiązek, wydał kolejnych 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.
– Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – powiedział Zdzisław Sipiera.
Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

(źródło: inf. pras. Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Dodaj komentarz