Ronda „Inki” i „Odyńca” na Przyczółku Grochowskim?

Obszar u zbiegu ulic Poligonowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kapelanów Armii Krajowej rondem „Inki”, a teren u zbiegu Poligonowej i Kompasowej rondem „Odyńca”? Uchwały o upamiętnieniu bohaterów antykomunistycznego podziemia zbrojnego będą tematem sesji Rady Dzielnicy Praga Południe w najbliższy wtorek, 12 grudnia. 

Tablica poświęcona Danucie Siedzikównie „Ince”, fot. Anna Tertel By Anna Tertel (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

We wtorek odbędzie się sesja Rady Dzielnicy Pragi Południe. Wśród wielu innych punktów znalazło się upamiętnienie bohaterów niepodległościowego podziemia: „Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 170/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” (nazwa skrócona: Rondo „Inki”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Kapelanów Armii Krajowej” oraz „Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 169/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Antoniego Wodyńskiego ps. „Odyniec” (nazwa skrócona: Rondo „Odyńca”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej i Kompasowej w Warszawie” – czytamy w zapowiedzi na stronie Urzędu Dzielnicy.

Danuta Siedzikówna „Inka” (1928 – 1946) była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Została zamordowana po sfingowanym procesie.

Antoni Wodyński „Odyniec” (1924 – 1947) był oficerem Armii Krajowej oraz  zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Został ranny w brzuch podczas jednej z akcji, pomimo ciężkiego stanu poddano go brutalnemu przesłuchaniu. Zmarł w więzieniu, miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Na Gocławiu, w rejonie Przyczółku Grochowskiego jest już rondo majora Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”, dowódcy 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.

(źródło: Telegraf24, UD Praga Płd.)

 

Dodaj komentarz