Niższe bezrobocie, wyższe płace – dane statystyczne na Mazowszu

W Warszawie i na Mazowszu spada bezrobocie. Wzrastają płace – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

fot freeimages.com

Jak wynika z danych GUS, stopa bezrobocia wciąż spada – zarówno w Warszawie, jak i w województwie mazowieckim – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Wśród poszukujących pracy nieco więcej jest kobiet niż mężczyzn. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła w październiku 2,1 proc. i była o 0,2 p. proc. niższa niż przed miesiącem. Ostatni raz stopę bezrobocia na takim poziomie zanotowano w lutym 2009 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 5,6 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżył się o 0,3 p. proc.W końcu października 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 27 tys., a w województwie 154 tys., co oznacza spadek odpowiednio o 22 proc. i 19 proc. w stosunku do października 2016 r. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych – zarówno w stolicy, jak i w województwie – przeważały kobiety (odpowiednio nieco ponad 50 proc. oraz 52 proc.). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2017 r. wyniosło 1037 tys., a w województwie 1455 tys. i było w obu przypadkach wyższe o 4 proc. w stosunku do października 2016 r.

To nie koniec dobrych wiadomości.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2017 r. wyniosło ponad 6009 zł i było o 7 proc. wyższe niż w październiku 2016 r. – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Osoba pracująca w Warszawie zarabiała przeciętnie o 436 zł (tj. o 8 proc.) więcej niż średnio w województwie mazowieckim. Najwyższe wynagrodzenia w stolicy otrzymywali pracujący w sekcji informacja i komunikacja – przeciętnie o blisko 42 proc. więcej niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 35 proc. wyższe niż średnio w stolicy) i budownictwie (wyższe o 28 proc.). Notowana w Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji informacja i komunikacja (8531 zł), a najniższym w administrowaniu i działalności wspierającej (3611 zł) wyniosła 4920 zł.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Dodaj komentarz