Metro na Bemowo unieważnione. Procedura konkursowa musi ruszyć od nowa!

Podstawowe błędy w projekcie były powodem unieważnienia przez Krajową Izbę Odwoławczą konkursu na trzeci etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra. Na razie nie wiadomo, czy i o ile opóźni się realizacja tej inwestycji. 

Budowa metra, fot. Crusier/WIkipedia By Crusier (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła konkurs na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie”. Konieczne będzie ogłoszenie konkursu jeszcze raz. Autorzy zwycięskiej pracy popełnili podstawowe błędy związane z anonimizacją pracy (złożone prace opatrzone były 6-cyfrowymi liczbami rozpoznawczymi) przez co, zdaniem KIO, możliwa była ewentualna identyfikacja uczestnika konkursu przed jego rozstrzygnięciem. Unieważnienie oznacza, że konieczne będzie ogłoszenie nowego konkursu. Metro Warszawskie ogłosi go, gdy tylko orzeczenie KIO stanie się prawomocne.

(wsp.waw.pl)

Dodaj komentarz