Projekt, który zdigitalizuje zbiory największych bibliotek, w tym Narodowej

Milion woluminów oraz rękopisów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej zostanie do 2020 r. zeskanowanych i udostępnionych dla czytelników za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – Polony. Ten największy projekt w historii polskiego bibliotekarstwa właśnie rusza.

Biblioteka Narodowa, siedziba głowna przy al. Niepodległości w Warszawie fot. Adrian Gryuk/Wikipedia By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Projekt, z dofinansowaniem 99 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wystartował w piątek, 14 lipca, w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej i jak zapewnił dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski jest to „dodatkowy milion obiektów z naszych magazynów, który każdy z państwa będzie mógł bez wypożyczeń, w najlepszej rozdzielczości przeglądać w swoim komputerze, ściągać na swoje biurko i wykorzystać do woli”.

A przeglądać będzie co: zeskanowane zostaną rękopisy średniowieczne, renesansowe, aż do obiektów XX-wiecznych, starodruki – od inkunabułów aż po koniec wieku XVII, a także czasopisma, często zachowane tylko w jednym egzemplarzu.

Dyrektor Biblioteki Narodowej przypomniał, że obecnie w bibliotece Polona znajduje się 1 700 000 obiektów. Dodał, że po zeskanowaniu kolejnego miliona obiektów „zbiór będzie właściwie kompletny”.

Jak czytamy na stronie Biblioteki Narodowej, zdigitalizowane i udostępnione w ramach Patrimonium zasoby kultury będą pochodziły z dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl, której interfejs graficzny zostanie rozbudowany.

Projekt powstał w celu zaprezentowania i wykorzystania cyfrowych kopii egzemplarzy bibliotecznych – stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe – przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców działających w branży kultury i kreatywnej.

Do digitalizacji wytypowane zostały dokumenty, spośród których część udostępniana jest na szczególnych warunkach ze względów bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. i inne zbiory wymagające szczególnej ochrony ze względów konserwatorskich. Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów – 652 tysięcy z zasobów BN oraz 348 tysięcy z BJ.

Tym samym zrealizowana zostanie idea przyświecająca samej Bibliotece Narodowej, czyli „gromadzenie, przechowywanie i wieczyste archiwizowanie dorobku umysłowego Polaków”. Na dorobek ten składają się zaś zabytki piśmiennictwa narodowego utrwalone ręcznie na pergaminie i papierze, edycje dawnych oficyn polskich oraz współczesna krajowa produkcja wydawnicza, dokumenty graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, a także publikacje polskie lub Polski dotyczące, jakie ukazywały się i ukazują za granicą.

W narodowych zasobach znajdują się również rękopisy i druki innych narodów powstające na terytorium państwa polskiego; dzieła obce, które gromadzone były niegdyś w historycznych polskich księgozbiorach, a także wybrane współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki, niezbędne dla uczestnictwa w ogólnoświatowej kulturze.

Jak informuje Biblioteka Narodowa, w końcu 2016 r. jej zbiory, wraz z dubletami, liczyły 8 596 418 wol./j.

Przy realizacji projektu Patrimonium będzie pracować ponad 200 osób.

Wiktoria Trawińska

Dodaj komentarz