Nadzwyczajna mobilizacja. Zakaz przewożenia towarów niebezpiecznych

5 i 6 lipca na sporym obszarze Warszawy obowiązuje zakaz przewożenia towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych (czyli takich, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych). Rozporządzenie wydał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, a ograniczenia są związane ze spotkaniem przywódców państw Trójmorza.

fot. freeimages.com

Jak czytamy w komunikacie wojewody, zakaz przewozu obowiązuje na obszarach:

całej długości ulic:

17 Stycznia;

Żwirki i Wigury;

wszystkich ulicach prostopadłych do ulic, o których mowa w pkt 1, do 200 metrów od krawędzi jezdni;

obszarach ograniczonych placami i ulicami łącznie z tymi placami i ulicami:

ul. Raszyńską, Pl. Zawiszy, ul. Towarową na odcinku od Pl. Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, Rondem Daszyńskiego, ul. Towarową (na odcinku od Ronda Daszyńskiego do ul. Okopowej), ul. Okopową (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki), ul. Stawki, ul. Muranowską, ul. Konwiktorską, ul. Sanguszki, ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od ul. Sanguszki do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, ul. Wioślarską, ul. Solec, ul. Czerniakowską (na odcinku od ul. Solec do ul. Gagarina), ul. Gagarina, ul. Spacerową, ul. Goworka, ul. Puławską (na odcinku od ul. Goworka do ul. Waryńskiego), ul. Waryńskiego (na odcinku od ul. Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Wawelskiej), ul. Wawelska (na odcinku od al. Armii Ludowej do ul. Raszyńskiej);

liniach kolejowych:

linii kolejowej nr 448 oraz dalekobieżnej nr 2 na Moście Średnicowymi długości 1 kilometra od Mostu Średnicowego w każdym kierunku,

linii kolejowej nr 8 pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury.

rzece Wiśle na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego;

Zakaz nie dotyczy dojazdów do:

Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kopernika 43;

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a;

Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lindleya 4;

Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Karowej 2;

Szpitala Solec Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością przy ul. Solec 93.

Ograniczenia nie dotyczą: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.

Za złamanie zakazu, wprowadzonego rozporządzeniem, grozi grzywna. Jak informuje biuro prasowe Wojewody Mazowieckiego, rozporządzenie obowiązuje od 5 lipca 2017 r. (od godziny 0:00) do 6 lipca 2017 r. (do godziny 24:00).

(źródło: inf. pras. Wojewody mazowieckiego)

Dodaj komentarz